Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Bele pike 10940...India


35-letni poslovnež je prosil za vibrioniko za majhne bele pike, ki so se pojavljale že 6-8 mesecev na koži vratu in stegen. Terapija se je začela 10 julija:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

Po 3 mesecih (9 oktobra) je bilo 30% bolje. Potem je bolnik nadaljeval z #2, prvo #1 pa so spremenili:
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 doses

Po 3½ mesecih (21 januarja 2014) je bil napredek okoli 50%. Zopet je nadaljeval s kombinacijo #2, prvo pa so spremenili v:
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 dose

Bolniku so tudi naročili, da uporablja modro sončno vodo (poglejte novice Sai Vibrionics Newsletter, leto 4 številka 4: jul/avg 2013, “zdravstveni nasveti: Živa voda za vaše zdravje,” str 6), da mu pomaga odstraniti strupe iz telesa. Bolniku je zmanjkalo zdravil marca (imel jih je samo za dva meseca) in se je vrnil šele 28 maja. Povedal je, da se je bolje počutil, en bel madež na vratu pa je izginil. Koža je bila normalna.

Bolnik je imel negativne učinke zaradi stresa v službi in zaradi svojega načina življenja, zato je zdravilec spremenil zdravila:
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD

#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD

#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD  zjutraj v vodi.

Zopet je bolniku zmanjkalo zdravil in jih ni jemal v avgustu, v septembru in novembru. Decembra 2014 je bilo njegovo stanje stabilno. Še vedno je bilo stanje 50% bolje, drugi deli telesa niso bili prizadeti. Bolnik je živel daleč vstran od zdravilca, zato ni redno prihajal po zdravila.