Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Bijele mrlje 10940...India


Biznismen (35) zatražio je lijek za male bijele mrlje stare 6-8 mjeseci na vratu i bedru. Liječenje je počelo 10. srpnja 2013 sa:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doze

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

Nakon 3 mjeseca (9. listopada), pacijent je pokazao 30% poboljšanja. Zatim je zamoljen da nastavi uzimati #2dok je #1 promijenjen na:
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 doze

Nakon otprilike 3 i pol mjeseca (21. siječnja 2014), poboljšanje je bilo oko 50%. Pacijent je opet zamoljen da nastavi uzimati #2, #1 je promijenjen na:
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 doza

Pored toga, savjetovano mu je da koristi Plavu Solarnu Vodu (vidi Sai Vibrionički Glasnik, Svezak 4, broj 4: srpanj/kolovoz 2013, “Savjeti za zdravlje: Živa voda za vaše zdravlje,” str.6)  kako bi pomogao detoksikaciju tijela. Pacijent je ostao bez lijeka u ožujku (dobio je opskrbu za samo 2 mjeseca) te se vratio tek 28. svibnja. Izvijestio je da se osjeća bolje i da je jedna od bijelih mrlja na vratu nestala. Boja kože se vratila na normalu.

Pacijent je trpio negativne učinke stresa na poslu kao i načina života, stoga mu je praktičar promijenio lijek na:
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD

#6. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD

#7. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion…OD u vodi, ujutro na prazan stomak

Ponovo je pacijent potrošio lijek i nije ništa uzimao za vrijeme kolovoza, rujna i studenog. Od prosinca 2014, stanje mu je stabilno. Opet je imao poboljšanje od 50% i niti jedan drugi dio tijela nije bio zahvaćen, iako je dosljednot bila problem jer pacijent živi vrlo daleko od praktičara.