Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Białe plamy 10940...India


35-letni biznesmen poszukiwał pomocy w leczeniu wibroniką małych, białych plam, umiejscowionych na szyi i udzie, które pojawiły się 6-8 miesięcy wcześniej. Leczenie zaczęto 10 lipca 2013 roku od podania:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 dawki

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

Po 3 miesiącach (9-go października) pacjent zgłosił 30% poprawę. Zalecono kontynuowanie leczenia kombinacją #2  oraz podano:
#3 SR250 Psorinum 200C…OW,  4 dawki

Po okresie 3 i pół miesiąca (21 stycznia 2014 roku) osiągnięto poprawę 50%. Ponownie zalecono kombinację #2 i podano:
#4. SR252 Tuberculinum 1M…1 dawka

Dodatkowo w celu usunięcia z ciała toksyn, zalecono picie niebieskiej słonecznej wody (patrz Sai Virionics Newsletter, tom 4 wydanie 4,  lipiec/sierpień 2013 roku “Kącik porad: Żywa woda dla zdrowia” str.6).

W marcu pacjentowi skończyło się remedium (leki zrobiono tylko na 2 miesiące), dlatego 28 maja przyszedł do healera. Zawiadomił, że czuje się lepiej i jedna z białych plam na szyi zniknęła. Kolor skóry był w normie.

Ponieważ pacjent doświadczał negatywnych skutków działania stresu w pracy oraz stylu życia, healer zmienił leczenie na:
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD

#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD

#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD na wodzie, rano na czczo.

Pacjent przerwał leczenie i nie zażywał niczego w sierpniu, wrześniu i listopadzie. W grudniu 2014 roku stan chorego był stabilny. Nadal utrzymywała się 50% poprawa i żadna inna część jego ciała nie była pokryta zmianami. W przypadku tego pacjenta problemem była konsekwencja w zażywaniu wibracji, co z kolei mogło być skutkiem, iż chory mieszkał bardzo daleko od praktyka.