Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Močenje postelje 11422...India


Mati 11-letne deklice je prišla k zdravilcu 11 avgusta 2014, ker je njena hčerka že od zgodnjih let kronično močila posteljo.Pri 10 letih se je to začelo dogajati vsak dan. Deklica je povedala, da je med spanjem doživljala strah. Starši se niso posvetovali z zdravnikom in niso uporabili nobenih zdravil.

Zdravilec je pripravil:

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS

Po 3 tednih je mati sporočila, da se je močenje pojavilo samo vsako drugo noč. Tudi moč strahu se je zmanjšala za 50%. Dali so še eno zdravilo poleg komba #1:

#2. NM21 KBS…TDS

Po enem tednu je mati sporočila, da ni bilo več močenja takoj po prvi dozi zdravila  #2. Strah se je zmanjšal za 75%. Obe zdravili so dajali TDS še 3 mesece za tolažbo materi. 

Po 4 mesecih, sredi decembra2014 je minil tudi strah. Zato so dozo za #1 in #2 zmanjšali na  OD za en mesec in potem še na OW 1 mesec.

Februarja 2016 je mati potrdila, da pri hčerki ni bilo več močenja niti strahu ponoči.