Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Poškodba noge pri udomačeni ptici 03516...Canada


In mid-December 2014, the practitioner’s bird, an eleven-year-old female budgie had injured her left leg and could not stand, climb or move around the cage. Her leg was curled up and could not extend. She had crossed the average life expectancy which is about eight years for this species. Looking at her condition, the practitioner did not expect the bird could survive for more than 3 weeks or so. A year earlier, the practitioner’s other bird had the same injury and the veterinarian was unable to offer any treatment, resulting in her dying within a week.  

Sredi decembra 2014 si je zdravilčeva 11-letna papiga poškodovala levo nogo in ni mogla stati, plezati ali se gibati po kletki. Njena noga je bila pokrčena in se ni mogla iztegniti. Ta ptica je že preživela povprečna leta  za to vrsto živali, ki je okoli 8 let. V takem stanju zdravilec ni pričakoval, da bo ptica preživela več kot 3 tedne. Pred enim letom je zdravilčeva druga ptica imela podobno poškodbo in veterinar ji ni mogel pomagati, zato je v enem tednu poginila.   

Po opravljenem tečaju vibrionike januarja 2015 je ptica postala prva zdravilčeva bolnica. 11 januarja 2015    je naredil naslednje zdravilo:

CC1.1 Animal tonic pomešano v vodo za pitje vsak dan. 

Čez dva tedna je ptica začela malo peti in se gibati. Čez 4 tedne se je  začela z nekaj težave premikati s poškodovano nogo. Po še enem mesecu je uporabljala poškodovano nogo že 95%. Do maja 2015 je lahko plezala in hodila z obema nogama in je bila zelo aktivna. Zdravilo je dobivala do novembra 2015. Februarja 2016  je ptica zdrava, se hrani, giblje in prepeva!