Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Z mize Dr Jit Aggarwala

Vol 12 Izdaja 5
September/oktober 2021


Dragi zdravilci

To je poseben in prazničen letni čas. Imeli smo 2 pomembni praznovanji – Onam in Krišna Janmashtami, ki bi ju v normalnih okoliščinah praznovali v Prashanti Nilayamu z veliko energije in navdušenja. A pandemija nas je naučila, da je zdaj čas obrata navznoter. Veliko se lahko naučimo iz teh 2 praznikov. Oba sta simbola ljubezni, predanosti in še posebej nesebičnega služenja. Swami pravi: “Sprejmite vse dejavnosti kot darilo Bogu in vse delo kot božje delo. Kakor sta 2 krili bistveni za ptico, da poleti visoko v nebo in 2 kolesi za kolo, da se lahko premika, tako sta prema (ljubezen) in seva (služenje) bistvena za človeka, da doseže svoj cilj. Nobene koristi nimamo, kadar služimo brez ljubezni. Ne pričakujmo povračila za svoje služenje. Prava nagrada je zadovoljstvo, ki ga dobimo po služenju.” Sathya Sai Baba, Krishna Jayanti govor, 3 septembra 1999. Kakor vsi vemo, sta osnova poslanstva Sai vibrionike nesebično služenje in brezpogojna ljubezen!

Z navdušenjem javljam, da so naši bratje in sestre ustanovili Krog Vibrionike za severnoameriške zdravilce (Circle of North American Practitioners (“vCNAP”), zanesljivo in privatno mrežo stikov z zdravilci v ZDA, Kanadi, Gvajani in Trinidadu. Ta veliki mejnik pomeni vrh stalnih naporov severno ameriške koordinatorice s tehnično pomočjo zdravilca 02844, da sta ustvarila sodelovanje in obogateno osnovo (platform) za izmenjavo idej, vprašanj in odgovorov, Swamijevih iger (leelas), obvestil, prošenj za molitve in drugih zadev. Ta mreža nadomešča ‘zoom’ klice, deluje vsak dan, na vprašanja zdravilcev odgovarjajo 3 izkušeni zdravilci SVP in jih posredujejo v korist vseh v tej regiji.

Tretji val pandemije v Indiji je pod nadzorom, zato se je znižalo povpraševanje po zdravilu za imunski  sistem IB. Kljub temu se pošiljanje IB iz Puttaparthija navdušeno nadaljuje, izvajajo ga lokalni zdravilci, vibro administracija in drugi prostovoljci, posebno omembo pa zasluži zdravilec 02835  

iz Orisse, ki je pripravil 550 IB stekleničk za hitro pošiljanje. Skupno število poslanih zdravil IB v Indiji je doseglo 487,089 oseb. Ob znižanju ukrepov v več delih Indije zdaj zdravilci odpirajo osebne tabore in nove klinike. Zdravilce spodbujam, da sodelujejo v zdravstvenih taborih, ki jih organizira Sai organizacija, da dosežejo množice in se ravnajo po vseh varnostnih ukrepih. Po sprejemu bomo veseli vaših sporočil in izkušenj.

 Naša iniciativa za pošiljanje zdravil je res dobro delovala med pandemijo in je spodbudila povečanje prošenj; v glavnem zaradi naše nove in okrepljene internetne strani (website). Prosim vse zdravilce, ki imate strojček SRHVP, da se prostovoljno javite za to služenje. Dokončali smo tudi operativni postopek za pošiljanje (SOP) in navodila, ki jih bomo kmalu poslali prostovoljcem. Prosim še zdravilce brez strojčka SRHVP, da se javijo regionalnemu koordinatorju s prošnjami za pošiljanje. 

Da ponesemo Sai vibroniko množicam, moramo dobiti in usposobiti člane lokalnih Sai centrov, ki so pripravljeni služiti v taborih v svojem okolju in bližnjih vaseh. Zato smo pripravili novo kategorijo vibro ‘torchbearers (nosilcev bakel)’, zdravilce asistente, za katere smo pripravili preprosto in hitrejšo prijavo, ki ji sledi e-tečaj z delavnico v njihovem jeziku. Prosimo vse zdravilce, da poiščejo in nas povežejo s potencialnimi kandidati. Pripravljamo še prvo skupino kandidatov, ki bodo študirali v jeziku Hindi in imeli delavnico za ‘De’ še letos.

Za našo kampanjo “širimo besedo” je bilo uspešno leto, izvedli smo več povezovalnih seminarjev ‘webinars’ o zavedanju. Veseli nas, da smo se povezali z znano skupino ‘Chinmaya Mission’ v Delhiju-NCR in imeli takšno predavanje. Zelo navdušeno so ga sprejeli, sledil je čas vprašanj in odgovorov, ki odpira možnosti za prihodnost. Da bi širili poslanstvo Sai vibrionike, predlagamo vsem regionalnim koordinatorjem, da se povežete z državnimi koordinatorji in pripravite podobna predavanja za  Sai-jeve slednike ob primernih priložnostih. Vedno vam lahko pomagamo in omogočimo takšne primerne programe. Javite nam na email [email protected] za nadaljnje informacije. 

Tako kot vedno tudi zdaj prosim vse zdravilce, da pošljejo več izjav bolnikov (audio, video, tekst). Naša organizacija je odvisna od izkušenj zdravilcev in če več prispevate, se bomo vsi učili in rasli.

Vsem želim prijetno počutje. Ostanite varni in nadaljujte z našim velikim delom!

Saiju služimo z ljubeznijo

Jit K Aggarwal