Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Dodatek

Obj 11 Sprawa 2
March/April 2020


1. Porady zdrowotne

COVID-19 – Zapobieganie i opieka

“Tylko człowiek cierpi z powodu problemów zdrowotnych. Liczba ludzkich chorób rośnie. Powodem jest to, że człowiek nie lubi spożywać jedzenia tak, jak go stworzył Bóg.”

                                                                                                                                                                                                                                                                …Sri Sathya Sai Baba1

1.    Co to jest nowy koronawirus?

Koronawirusy to duża grupa wirusów przenoszonych między zwierzętami i ludźmi. Kilka z nich panujących wśród zwierząt nie zainfekowało jeszcze ludzi. Wirus SARS-CoV (zespół ostrej corona_virus_painting.jpgniewydolności oddechowej), który szerzył się w 2003 r. po raz pierwszy rozpoznany w Chinach, od kota cywety u ludzi. MERS-CoV (zespół oddechowy Bliskiego Wschodu) rozpoznany w Arabii Saudyjskiej w 2012 r. Był koronawirusem od wielbłądów. Nawet przeziębienie z jakim często spotykamy, jest spowodowane łagodnym wirusem z tej samej rodziny.

Po lewej stronie – obraz nowego koronawirusa autorstwa biologa.

W grudniu 2014 r. w Chinach było kilka przypadków zapalenia płuc. Badania wykazały, że zostały one spowodowane przez nieznanego wirusa, początkowo określonego jako koronawirus (2019-nCoV). Jest to nowy szczep, wcześniej nie rozpoznany u ludzi. Agencja zdrowia ONZ ogłosiła 11 lutego 2020 r., że “COVID-19” będzie oficjalną nazwą tego śmiertelnego wirusa z Chin, stwierdzając, że choroba stanowi “bardzo poważne zagrożenie” dla świata, ale istnieje „realistyczna szansa” zatrzymać go. To, co wiadomo teraz, może się zmienić w miarę trwania badań i poszukiwania.

Według wielu światowych ekspertów od chorób zakaźnych, ten osobliwy wirus z Chin może stać się pandemią krążącą po całym świecie. Wirus może dotrzeć do większości, “jeśli nie wszystkich „krajów” ostrzega WHO. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, jak śmiertelny jest ten nowy wirus, ale rośnie zgoda, że patogen jest łatwo przenoszony między ludźmi. Ponadto rozprzestrzenia się bardziej jak grypa niż wolno poruszające się wirusowi kuzyni, SARS i MERS.7

2.    Typowe objawy COVID-19

Na pierwszy rzut oka objawy tego wirusa mogą wydawać się podobne do objawów przeziębienia lub grypy. Objawy te mogą obejmować gorączkę, suchy kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, a w niektórych przypadkach ból brzucha, bóle mięśni i zmęczenie; mniej typowe obejmują nawarstwianie się flegmy, odkrztuszanie krwi (krwioplucie) i biegunkę. W ciężkich przypadkach infekcja może powodować zapalenie płuc, ciężki ostry zespół oddechowy, niewydolność nerek, a nawet śmierć. Tego wirusa nie można zdiagnozować po objawach. Konieczne są testy laboratoryjne, aby potwierdzić obecność wirusa. Wiele zarażonych poczatkowo nie wykazywało żadnych objawów. Według doniesień wirus ma okres inkubacji 14 dni, ale może wynosić nawet 27 dni. Jeśli jesteś zaniepokojony, nie masz pewności, to analiza próbki flegmy zrobiona przez pracownika służby zdrowia określi obecność lub brak wirusa oddechowego.

3.    Jak rozprzestrzenia się COVID-19?

Dokładna dynamika nie została jeszcze ustalona. Nowy wirus rozsiewa się przede wszystkim w kontakcie z zarażoną osobą poprzez kropelki oddechowe powstałe, gdy osoba kaszle lub kicha lub kropelki śliny lub wydzielinę z nosa. Obecnie nie ma dowodów sugerujących, że jest w powietrzu. Rozsiewa się również przez zanieczyszczone powierzchnie dotykane rękami.

4.    Środki ochronne   

Przestrzegaj dobrych praktyk higieny osobistej i prostych środków zapobiegawczych a mianowicie:

Regularnie myj ręce mydłem i bieżącą wodą (lub gorącą wodą) lub użyj ściereczki do rąk na bazie alkoholu nawet jeśli dłonie nie są wyraźnie brudne, ponieważ mycie eliminuje wirusa na rękach. W szczególności ręczniki do rąk powinny być czyste lub jednorazowe do suszenia rąk po myciu.    

Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, maską lub materiałem. Natychmiast wyrzuć chusteczkę maskę lub szmatkę do zamkniętego pojemnika i umyj ręce, aby zapobiec zanieczyszczeniu przedmiotów i osób, które dotykasz.

Zachowaj odległość 1 metra (3 stopy) od każdego, kto wykazuje objawy chorób układu oddechowego, takie jak kaszel i kichanie. Kaszel lub kichnięcie powoduje, że małe kropelki zawierają wirusa. Możesz wdychać wirusa, jeśli jesteś zbyt blisko. Dotknięcie lub uścisk dłoni osoby może przekazać wirusa. Unikaj również niepożądanego kontaktu ze zwierzętami i umyj ręce po dotknięciu zwierząt. Unikaj również kontaktu z potencjalnie zanieczyszczonymi odpadami zwierzęczymi, płynami na ziemi, obiektami na rynkach lub produktów zwierzęcych.

Nie dotykaj twarzy: oczu, nosa i ust - ręce mogły dotknąć nieczystej powierzchni. Najczęstszymi nosicielami wirusów są: urządzenia cyfrowe: telefon komórkowy, laptop i mysz, gałki i uchwyty na drzwiach, stołach i krzesłach, przyciski do podnoszenia, balustrady schodowe, zewnętrzna powierzchnia maski na twarz.

Jeśli źle się czujesz – zostań w domu. Jeśli musisz wyjść, załóż maskę z kolorową strona skierowaną na zewnątrz. Jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu, niezwłocznie udaj się do lekarza.

Użyj maski, jeśli jesteś opiekunem, gdy jesteś w tym samym pokoju, ale używaj jej i wyrzucaj ją prawidłowo i pamiętaj, aby umyć ręce. Same maski nie ochronią, gdy nie połączone z higieną rąk i innymi środkami zapobiegawczymi.

Każdego ranka wlej po jednej kropli oleju sezamowego, aby nozdrza utrzymywać nawilżone i wolne od zanieczyszczeń, jak sugeruje Ministerstwo AYUSH, rząd Indii, w oparciu o porady ekspertów ajurwedyjskich.

Zaleca się codzienne przyjmowanie następujących suplementów zapobiegawczych: Wit-C 3g w dawkach podzielonych, Vitamin D3 2000 IUs, magnez 400 mg, cynk: 20 mg, selen: 100 mcg.14

5.    Leczenie wibroniczne

Bardzo niewiele wiadomo na temat tego wirusa. Żadne konkretne leki ani szczepionki nie zaproponowane. Żaden przypadek nie został jeszcze leczony wibroniką. Przed udzieleniem komukolwiek leczenia musimy zdecydowanie zalecić, aby w przypadku jakichkolwiek podejrzeń pacjent natychmiast wezwał pomoc medyczną. Należy odpowiednio poinformować nie tylko pacjenta, ale i samych praktyków.

Sugerowane remedia:

Dla profilaktyki użwyające 108CC mogą dać CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children's diseases + CC13.1 Kidney tonic + CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic

(for SRHVP users: SR261 Nat Mur 30C + SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR291 Gelsemium + SR275 Belladonna 30C)1rt jeśli w okolicy nie ma ogniska. Weź 1rd, jeśli wybuchnie epidemia; a także, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub ma skłonność do zarażenia się lub leci, to weź w dzień lotu i dzień wcześniej. Jeśli jest podejrzenie, że pacjent ma wirusa, należy dawać 6rd i poradzić, aby niezwłocznie poszedł do lekarza. Po potwierdzeniu, że pacjent ma chorobę, to kombo powinno być kontynuowane w celu wsparcia leczenia alopatycznego.

Złota Formuła: Utrzymuj odporność dzięki właściwemu stylu życia, diecie, ćwiczeniom na powietrzu, przebywaniu na słońcu i modlitwie o dobre samopoczucie wszystkich. Stosuj higienę osobistą i profilaktykę, nie panikuj. 

Odniesienia i odsyłacze

 1. Health, Food, and Spiritual disciplines, Divine Discourse 8 October 1983, Sathya Sai Newsletter, USA, vol 8-4, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publication, December 2018, page 55 
 2. Painted picture of novel coronavirus: https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f
 3. World Health Organisation site: https://www.who.int/health-topics/coronavirushttps://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019
 4. Q&As on coronavirus: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 5. Official statement on virus in China: https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA
 6. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
 7. Coronavirus pandemic: https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-china.html
 8. Symptoms: https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-52233885
 9. Incubation period: https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a-52569944
 10. Protective measures against the new virus: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
 11. How to use masks: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
 12. AYUSH site https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895
 13. Measures conveyed through music: https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8
 14. Preventive supplements: https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-coronavirus

 

2. Odświeżające seminarium w Chennai, Indie, 18-19 stycznia 2020

Dwudniowe seminarium odświeżające – uczestniczyło 14 praktyków z Tamil nadu ( w tym 2 przez ZOOM), było prowadzone przez praktyka11561  w jej rezydencji w Chennai. Oprócz wykładowcy11422, seminarium było kierowane przez ZOOM starszym wykładowcą 10375 (w klinice modelowej), i Hem Aggarwal (opisy

przypadków) oraz Dr Jit Aggarwal. Najważniejsze były:

Każdy uczestnik przedstawił jeden z trudnych przypadków, który został szczegółowo omówiony pod kierunkiem prowadzącego. Potem odbyła się klinika zajmująca się wieloma chronicznymi przypadkami.

Wyjaśniono znaczenie historii przypadków i jak je najlepiej pokazać dla publikacji. I odbyła się sesja praktyczna po napisaniu historii przypadków.

Dr Aggarwal doradził, jak rozwiązywać trudne przypadki. Zachęcał uczestników do trwania w kontakcie ze Swamim poprzez niezachwianą wiarę i do pracy z serca z poczuciem poddania się Mu, zawsze pamiętając, że jesteśmy jedynie Jego pokornymi narzędziami i że On jest jedynym Uzdrowicielem. Jeśli pacjent nadal nie jest wyleczony, jest to Wola Boga. Podkreślając, że niezdrowy styl życia był główną przyczyną dolegliwości, zasugerował, stosować „samoleczenie przez nieprzywiązanie”. Wskazał też, jak zamienić negatywną myśl na pozytywną, przypominając na przykład czule wspomnienia o Swamim w naszym życiu. Po aktualizacji wiedzy przez Praktyków Wibroniki Sai uczestnicy potwierdzili  zaangażowanie w tę sewę przed wyjazdem.      

 

3. Odświeżające seminarium, Bengaluru, Indie, 8-9 lutego 2020

Wysoce interaktywne dwudniowe seminarium odświeżające, w którym wzięło udział 34 praktyków z Karnataka, zostało zorganizowane przez zespół Bengaluru i starszy nauczyciel10375, prowadził je z kliniką modelową i studiami przypadków w Brindavan w Whitefield. Wielu uczestników ukończyło szkolenie już dawno temu i chętnie zaktualizowało swoją wiedzę i wznowiło praktykę. Na tę okazję opracowano skróconą instrukcję kursu AVP dotyczącą Wibroniki. Różne aspekty leczenia pacjenta, a dokładniej, w jaki sposób środek wibroniczny może pomóc w budowaniu odporności i jak można go stosować jako krople do oczu, uszu i nosa, były omawiane. Uczestników uczono, jak pisać historię przypadków i prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji pacjenta, aby nadać autentyczność ich udanym przypadkom i opublikować je z korzyścią dla wszystkich czytelników.  

Uczestnicy byli zachwyceni, gdy Sri Nagesh Dakappa, Prezydent Stanu SSSSO w Karnataka, pomimo bardzo napiętego rozkładu zajęć, pojawił się jako gość specjalny. W swoim inspirującym i pełnym emocji przemówieniu wspominał swoją interakcję ze Swamim, kiedy mu polecił pomóc w organizacji pierwszego w

Bengaluru wibronicznego warsztatu w 2009 r., a takoż kolejne, aby założyć klinikę w Brindawanie.       

Dr Jit Aggarwal w swoim wystąpieniu zmotywował Praktyków do połączenia się ze Swamim jednopunktową koncentracją i kontynuowania Wibroniki jako służenie dla samorealizacji. Praktykowanie Wibroniki to jest unikalna sewa, ponieważ cały świat powoli zmierza w kierunku terapii suplementarnych bez żadnych skutków ubocznych. Podkreślił, że skoro nie jesteśmy lekarzami, musimy poświęcić dużo czasu i wysiłku, aby rozwinąć nasze umiejętności leczenia pacjentów.

Dwóch Praktyków podzieliło się swoimi doświadczeniami na temat siły Wibroniki w leczeniu raka jamy ustnej w 4 stadium, przypadków HIV i przypadku deformacji dziecka z rozszczepieniem kręgosłupa. Pod koniec warsztatów nie tylko ich skrzynki 108CC zostały naładowane, ale także sami praktycy poczuli się naładowani ponownym entuzjazmem do bezinteresownej służby!

Om Sai Ram