Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

IBS & srbeči rektum 02799...UK


Zdravilec piše: 26 marca 2014 je prišel moški 73 let. Trpel je za IBS (Irritable bowel syndrome) že 18 mesecev, srbeči rektum pa 6 mesecev. Zdravnik mu je dal steroide. Kadar jih je jemal, je bilo bolje, če je prenehal, pa se je stanje poslabšalo. Srbenje črevesa je bilo zelo neprijetno, ni pa imel trakulje (threadworms). Dal sem mu ta zdravila:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS

Po enem mesecu je sporočil, da je srbenje prenehalo in IBS je bil 90% bolje. Po dodatnih 7 tednih (15 junija 2014) je bil tudi IBS 100% ozdravljen. Naročil sem mu, da nadaljuje BD. Proti koncu novembra je bil še vedno zdrav.