Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Božanske riječi Vrhunskog Iscjelitelja

Vol 12 Broj 4
July / August 2021


Nakon što završite s obrokom, trebali biste biti u stanju ustati od stola lagani kakvi ste i sjeli. To je satvičan pristup hrani. Kad sjednete da jedete, vrlo ste aktivni i pokretni, ali nakon obroka vam je teško čak i ustati jer ste opteretili želudac. To je tendencija tromosti (tamas). Trebate prestati s jelom kad osjećate da još uvijek niste potpuno siti.

...Sathya Sai Baba,“Najviše blaženstvo je rezultat potpune mudrosti”, Božanski govor, 1. septembar 1996                     http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf

Kada se seva čini s ljubavlju, inteligencijom i ozbiljnošću, ona vodi ljude bliže Bogu, jer privlači milost Božiju.

…Sathya Sai Baba, “Liječnička profesija”, Božanski govor, septembar 1980.                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf