Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Ciężka astma 11581...India


32-letnia pani z napadami ostrej astmy i duszności była przywieziona do szpitala 16 września 2016 roku. Pacjentka miała w przeszłości w dzieciństwie astmę i eozynofilię (wysoka ilość określonego typu białych krwinek), w związku z czym ona używała inhalatory. Jednak w ciągu ostatnich 10-15 lat była całkowicie uwolniona od astmy. Ona mogłaby tylko okazyjnie dostać przeziębienia i kaszlu w czasie wilgotnej pogody. Przez dwa miesiące ona miała częste ataki przeziębienia i przez tydzień miała takoż kaszel z zielonkawymi plwocinami i świszczący oddech. 

Kiedy lekarz oglądał ją w szpitalu, ona oddychała ciężko ze świszczącym oddechem. Jej przepisano 5 typów leków, w tym antybiotyki na 5 dni. Powiedziano jej, że jeśli nie poprawi się w ciągu 5 dni, to musiałaby używać inhalatora, gdyby miała atak. Postanowiła skontaktować się z praktykiem, zanim będzie nabywała alopatycne leki. Otrzymała następujące:

#1. CC10.1 Emergencies…jedna dawka co 10 minut w wodzie.

#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…6rd

Nie brała żadnych przepisanych leków alopatycznych, polegając na wibroremediach.

#1 zatrzymano po godzinie, kiedy poczuła ulgę z powodu świszczącego kaszlu. W nocy spała dobrze. W ciągu dwóch dni jej płwocina zmieniła kolor z żielonego na żółty i miała 60% poprawy wszystkich objawów. W trzecim dniu, #2 zmieniono na:

#3. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + #2...6rd

Po tygodniu była kompletnie zdrowa i czuła 100% ulgę ze wszystkich niepokojących objawów. Zalecono, aby kontynuowała #3 3rd przez dwa tygodnie, redukując do 2rd na tydzień, potem do 1rd na cztery tygodnie, a następnie brać 1rt jako środek prewencyjny. Ostatnia aktualizacja ze strony pacjentki była 8 grudnia 2016 roku, i w tym czasie cuła się dobrze, bez nawrotów. Poinformowano, aby kontynuowała leczenie 1rt przez kolejny miesiąc.   

Komentarz wydawcy:
Ten praktyk stwierdza, że CC8.1 Female tonic pomaga zwiększyć odporność u kobiet.