Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Teški oblik astme 11581...India


Dana 16. septembra 2016. žena (32) je završila u bolnici zbog teškog napada astme i nedostatka daha. Imala je historiju dječije astme i eozinofilije (povišena vrijednost euzofilnih granulocita, vrste leukocita) zbog kojih je koristila inhalatore. Međutim, zadnjih 10-15 godina bila je potpuno oslobođena astme. Samo bi se za vlažnog vremena povremeno prehladila i kašljala. Zadnja dva mjeseca je imala učestale napade prehlade, a zadnjih sedam dana je kašljala i hripala sa zelenkastim ispljuvkom. 

Kad je primljena u bolnicu, teško je hripala. Propisano joj je pet vrsta lijekova, uključujući antibiotike, za pet dana. Rečeno joj je da će, ako se stanje ne popravi, morati koristiti nebulizator svaki put kad dobije napad. Odlučila je posavjetovati se sa praktičarkom prije nego kupi alopatske lijekove. Dobila je:

#1. CC10.1 Emergencies…jedna doza svakih 10 minuta u vodi

#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…6TD

Nije uzela niti jedan propisani alopatski lijek i oslonila se isključivo na vibrice.

#1 je prekinut nakon sat vremena jer je osjetila veliko olakšanje od hripanja. Te noći je dobro spavala. Za dva dana ispljuvak je postao žut te je osjetila 60%-no olakšanje. Trećeg dana #2 je promijenjen na:

#3. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + #2...6TD

Nakon sedam dana je bila skroz dobro i osjećala 100%-no olakšanje od svih simptoma. Savjetovano joj je da nastavi uzimati #3 TDS dvije sedmice, da smanji na BD sedam dana, da četiri sedmice uzima OD, te nakon toga OW preventivno. Posljednje informacije datiraju od 8. decembra 2016. kada se pacijentica osjećala dobro, bez povrata simptoma. Savjetovano joj je da nastavi uzimati kombo OW još mjesec dana. 

Komentar urednika:
Praktičarka nalazi da CC8.1 Female tonic pomaže podizanju imuniteta kod žena.