Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Rak prostaty 02799...UK


Healer zaczął leczyć 81-letniego mężczyznę, trzy miesiące po tym jak został u niego zdiagnozowany nowotwór prostaty. Pacjent odmówił leczenia według medycyny konwencjonalnej, która włączała chemioterapię, ale zgodził się badania kontrolne w szpitalu wykonywane co 6 miesięcy. Podano:
CC2.1 Raki/Nowotwory + CC2.3 Guzy i Narośla + CC14.1 Tonic dla Mężczyzn + CC14.2 Prostata…TDS  

Po 8 miesiącach leczenia wibroniką pacjent udał się do szpitala na regularne badania. Powiedziano mu, że po nowotworze nie ma śladu i że nie musi już dłużej przychodzić na kolejne badania. Kontynuował przyjmowanie powyższej kombinacji, a po 6 miesiącach dawka została zredukowana do BD. Rok później w styczniu 2013 roku, dawka została zredukowana do OD i podawana jako środek profilaktyczny