Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Rak prostate 02799...UK


Praktičar je počeo liječiti čovjeka od 81 godinu tri mjeseca nakon što je ovaj dobio dijagnozu raka prostate. Čovjek je odbio uzimati alopatske lijekove, uključujući kemoterapiju, ali je pristao da ide na kontrolu u bolnicu svakih 6 mjeaeci. Dobio je sljedeće:
CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate…TDS  

Nakon 8 mjeseci vibro tretmana, otišao je na redoviti pregled u bolnicu. Rečeno mu je da mu se rak potpuno povukao i da ne mora više dolaziti na preglede. Nastavio je uzimati gornju kombinaciju, ali je nakon 6 mjeseci doziranje smanjeno na BD. Nakon još godinu dana, doziranje je u siječnju 2013 smanjeno na OD, kao preventivna mjera.