Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Nerwowość 11271...India


43-letni nauczyciel w szkole nie miał pewności siebie i cierpiał na nerwowość przez ponad 10 lat. Był tak zdenerwowany, że nie był w stanie prawidłowo pisać na tablicy, co zaczęło wpływać na jego karierę. Zaczął tracić zaufanie nawet przy podpisaniu listy obecności, jeśli ktoś patrzył; jego pismo zaczęło być nieczytelne. Lekarze mogliby zdiagnozować to tylko jako problem neurologiczny. Brał kilka zabiegów, ale to nic nie pomogło. Dlatego w zamian wybrał wibronikę. W dniu 11 października 2014 r. pacjent otrzymał:

#1. CC18.1 Brain & Memory tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…3rd                      

Po 4 tygodniach pacjent poczuwał się trochę lepiej, bo pisanie miał trochę poprawione, mimo że nie czuł się pewnie. W dniu 8 listopada 2014 r. lek został zmieniony na:

#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…3rd

Dwa miesiące po rozpoczęciu wibroniki pacjent zgłosił 50% poprawy samopoczucia i niepokoju. Potrafił pisać pewnie. Po kolejnych dwóch miesiącach poprawa wzrosła do 75%, a 9 maja 2015 r. pacjent odczuł poprawę na 90%. Do lipca 2015 r. został całkowicie uwolniony od swojej choroby psychicznej, więc zalecono mu zmniejszenie dawki do 1rd. Jednak pacjent nie czuł się dobrze z tym pomysłem i nalegał na kontynuowaniu po 3rd, które nadal kontynuuje od sierpnia 2018 r. pomimo tego, że ma 100% poprawę.

Komentarz edytora: Praktyk zdał sobie sprawę, że włączenie CC20.5 nie było konieczne, ale ponieważ kombo przynosiło poprawę, to kontynuował.