Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Ostra białaczka limfatyczna 02826...India


Mały chłopiec w wielu 2,5 lat cierpiał na białaczkę. Zaczęło się od gorączki, ale miesiąc później, gdy chłopiec był w szpitalu, lekarz stwierdził białaczkę. Podano mu chemioterapię i inne leki alopatyczne. Dwa tygodnie po tym, jak rozpoczął leczenie, dziadkowie chłopca przyszli po leki wibroniczne, gdyż byli przekonani o tym, że wnuczek wyzdrowieje, ponieważ Swami pobłogosławił wibronikę. Została poddana poniższa kombinacja:
CC2.1 Nowotwory + CC3.1 Anemia + CC12.2 Tonik dla dzieci…TDS

Miesiąc później, dziadkowie powiadomili healera, że mały pacjent po regularnym zażywaniu wibroniki jest radosny, choć nadal jeszcze słaby; raport ze szpitala mówił o tym, że pacjent reaguje pozytywnie na leczenie. Po miesiącu brania tej samej kombinacji stwierdzono 25% poprawę. Przez kolejne miesiące stan chłopca polepszał się, a 8 miesięcy później był całkowicie zdrowy. Cały czas podawano tą samą kombinację wraz z lekami alopatycznymi. Healer zalecił jeszcze zażywanie kombinacji przez kolejny miesiąc, aby uniknąć nawrotu.

Jest to poważny rodzaj nowotworu, który wg badań statystycznych ma wysoką skalę umieralności. Więc błogosławieństwem było to, że dziadkowie z wiarą w Swamiego nalegali, żeby chłopiec zażywał leki wibroniczne wraz z leczeniem alopatycznym, co mogło również przechylić wagę w stronę całkowitego uzdrowienia. Jesteśmy przekonani, że healer bez wątpienia rozważy kontynuowanie podawania kombinacji w zmniejszonej dawce np. OD zawierającej CC12.2, który był właściwym dodatkiem, który pomógł małemu chłopcu przejść przez traumę silnej terapii alopatycznej, która jest wymagana przy tego rodzaju nowotworze.