Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Akutna Lymphaticna Leukemia Leg 02826...India


Maleni dječak star 2 ½ godine dobio je  Leukemiju – rak krvi. Započelo je s groznicom ali bolest je potvrđena jedan mjesec kasnije od doktora gdje je bio smješten u bolnici. Dana mu je kemoterapija i druga alopatska medicina.Dva tjedna nakon što su tretmani počeli,dječakovi djed i baka su uzeli Vibrioničke lijekove od praktičara jer su vjerovali da će vibrionika blagoslovljena od Babe,sigurno ozdraviti njihovog unuka. Slijeći combo mu je propisan:
CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic + CC12.2 Child tonic…TDS

Mjesec dana poslije,djed i baka su izvjestili da  je maleni pacijent veseo iako slab poslije redovnog uzimanja vibro; bolnički izvještaj je bio da pacijent dobro odgovara na terapiju.Nakon toga ista kombinacija je dana za još jedan mjesec,i bilo je 25% poboljšanja.U slijedećim mjesecima dječak je ostvario zamjetan napredak i 8 mjeseci poslije ostvario je potpuni oporavak s istom kombinacijom,zajedno s alopatskom medicinom.Praktičar je dao kombinaciju i za naredne mjesece računajući na mogućnost recidiva.

Urednik komentar:
Ovo je veoma težak karcinom sa visokom dozom smrtnosti,tako da je bio blagoslov da su djed i baka s njihovom vjerom u Babu,insistirali da djete uzima Vibro medicinu kao i alopatske tretmane,koji su zajedno bili dobitna kombinacija za kompletno izliječenje.Mi smatramo da bi praktičar bez sumnje trebao uzeti u obzir nastavak tretmana s manjom dozom e.g.OD,uključujući CC12.2 Child tonic koji je bio vrlo dobar dodatak da pomogne malenom dječaku kroz traumu od jakih alopatskih tretmana koji su zahtjevani u tretmanu te vrste raka.