Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Uszkodzenie nerek 01339...USA


W sierpniu 2013 roku 74-letni mężczyzna przyszedł do healera z powodu cierpienia wywołanego uszkodzeniem nerek, będących na pograniczu niewydolności w wyniku powiększonej przez wiele lat prostaty. Jego nefrolog zalecił restrykcyjną dietę, chcąc zażegnać  konieczność dializy nerek. Pacjent nic nie wiedział o uzdrawianiu energią i był sceptyczny, ale będąc znajomym healera i ufając mu, zgodził się spróbować leczenia wibroniką. Zastosowano:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure +CC14.2 Prostate…TDS

W grudniu 2013 roku pacjent zażywał lek, jednak poinformował, że bierze go tylko dwa razy dziennie. Nie odczuwał dużej poprawy, jednakże nie musiał poddawać się dializie. Od sierpnia nieco stracił na wadze. Obiecał brać lek trzy razy dziennie. Doradzono mu też, aby brał teraz perły na wodzie.                  

W kwietniu 2014 roku, zgromadziwszy piętnaście funtów, mężczyzna udał się do lekarza na wizytę kontrolną. Lekarz był szczęśliwie zaskoczony, widząc go. Krew pacjenta była w doskonałym stanie, nerki znowu funkcjonowały prawidłowo i mężczyzna mógł powrócić do normalnej diety. Pacjentowi wyznaczono wizytę kontrolną za rok.

Mężczyzna jest zachwycony i wierzy, że to wibronika go uzdrowiła. Kontynuuje zażywanie wibracji dwa razy dziennie.