Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Oštećenje bubrega 01339...USA


U kolovozu 2013, praktičaru se obratio gospodin star 74 godine, koji je patio od oštećenja bubrega koje je graničilo sa zatajenjem kao posljedica dugogodišnjeg uvećanja prostate. Nefrolog ga je stavio na strogu dijetu u nadi da će tako spriječiti dijalizu. Pacijent nije znao ništa o liječenju energijom i bio je skeptičan, ali kako je poznavao praktičarku i vjerovao joj, odlučio je iskušati vibrioniku. Dobio je:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure +CC14.2 Prostate…TDS

U prosincu 2013 uzimao je lijek ali je izvijestio da ga uzima samo BD. Nije osjećao veliku razliku ali je i dalje bio u stanju izbjegavati dijalizu. Od kolovoza je izgubio nešto kilograma. Obećao je da će uzimati lijek TDS. Rečeno mu je da uzima globule u vodi.

U travnju 2014, dobivši 7 kg, pacijent je otišao k liječniku na pregled. Liječnik je bio prijatno šokiran da ga vidi. Pacijentov rad krvi bio je izvrstan, njegovi bubrezi, iako su sadržavali neka odumrla tkiva, ponovo su normalno funkcionirali, i mogao je nastaviti s normalnom prehranom. Pacijentu je rečeno da se za godinu dana vrati na kontrolu.

Pacijent je oduševljen i vjeruje da je vibrionika ta koja ga je izliječila. Nastavlja uzimati lijek BD.