Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Trwające całe życie zaparcia 02859...India


Wyglądający na zaniepokojonego 80-letni mężczyzna zwrócił się do healer o pomoc na jego trwające całe życie zaparcia, na które wypróbował już wszystkie możliwe sposoby leczenia. Podano mu:
CC4.4 Zaparcia…TDS

Mężczyzna został od razu uwolniony od problemu z zaparciami. Powiedział healerowi, że wibronika zmieniła jego życie, jest bardziej energiczny i bardziej szczęśliwy, jaki nie był już od długiego czasu.

Wkrótce potem zaczął brać dodatkowe leki na poziom cukru we krwi, który był na granicy cukrzycy (CC6.3 Cukrzyca…OD) i bezsenność  (CC15.6 Zaburzenia Snu…OD) i teraz jest on jeszcze bardziej szczęśliwy.