Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Rak płuc, przerzuty do mózgu 11595...India


U zdrowej 61-letniej kobiety nagle wystąpił mały napad (zaklęcie gapienia się). Kiedy zdarzyło się to ponownie w ciągu tygodnia, była hospitalizowana, gdzie po serii badań odkryto raka płuc w stadium 4 z przerzutami do mózgu. Rokowanie było bardzo zle, a cała rodzina była w szoku. Będąc gorliwymi wielbicielami  Sathya Sai Baby, rodzina modliła się do Niego o przewodnictwo. W tym momencie krewny powiedział im o wibronice i skierował do praktyka mieszkającego 300 km dalej. Córka pacjentki natychmiast wyruszyła w podróż i spotkała się z praktykiem 3 stycznia 2019 roku. Otrzymała natychmiast następujące środki do leczenia:

#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections chronic ...6rd we wodzie
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3rd (takoż dla członków jej rodziny) #3. CC15.6 Sleep disorders...1rd przed snem.

Ponadto pacjentce zalecono codzienną medytację wraz z mężem. Nieraz odczuwała kojące wibracje w prawym płucu dokładnie w miejscu guza. W ciągu tygodnia miała sen, w którym zobaczyła, że została całkowicie wyleczona przez wibronikę i opowiadała to wszystkim. Nawet członkowie jej rodziny mieli kilka przypadków pojawienia się Swamiego w ich snach. W ciągu następnych 2-3 miesięcy członkowie rodziny przyjmujący #2 poczuli się silniejsi psychiczne, a pacjentka poczuła się lepiej, bardziej komfortowo i pozytywnie podczas leczenia.

Po trzech miesiącach udała się do szpitala na ponowne badanie. Co zaskakujące, nie było progresji guza w płucach. Healer poradził jej, aby rozpoczęła leczenia alopatyczne wraz z wibroniką, aby przyśpieszyć wyleczenie. Przeszła sześć cykli chemii podawanej dożylnie w ciągu sześciu miesięcy. W każdym cyklu była przyjmowana do szpitala na trzy dni. Ponadto była poddana radioterapii przez 25 dni skupioną na jej mózgu. Mąż zadbał o to, aby nawet podczas pobytu w szpitalu nie opuściła ani jednej dawki leku wibronicznego. #1 został ulepszony, aby poradził sobie każdym bólem:

#4. CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…6rd

#2 nie było już potrzebne. #3 miał być brany w razie potrzeby. Dla odnowy ona dostała: 

#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6rd

Jej stan stopniowo się poprawiał i czuła się coraz lepiej.

W dniu 25 sierpnia 2019 r. dawka #5 zredukowana do 3rd i podano dodatkową kombinację, aby usunąć skutki uboczne chemioterapii i radioterapii:
#6 CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…3rd
W listopadzie 2019 r. rodzina zgłosiła, że nastąpiło zmniejszenie się guza i ona została przestawiona na doustną chemioterapię. Praktyk skontaktował się ze starszym praktykiem, który zrobił specyficzny środek przeciw skutkom ubocznym chemii. Więc #6 zastąpiono przez:

#7. SR559 Anti Chemotherapy…3rd

Z powodu blokady Covid-19 w marcu 2020 r. jej leczenie została przerwane na około dwa miesiące i wznowione 14 czerwca 2020 r. Nagle zachorowała na cukrzycę i powiedziano jej, że jest to spowodowane efektami ubocznymi chemii. Więc, #5 zostało ulepszone i połączone z #4 w jeden środek:
#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6rd

W dniu 15 września 2020 r. poziom cukru u niej we krwi był normalny i zrobiono nowy skan. Lekarze byli zaskoczeni widząc odczyt, bo większość guza w mózgu zniknęła, a ten w płucu skurczył się i stał łagodnym! Zastanawiali się, jak pacjentka z rakiem w stadium 4 została wyleczona w ciągu 16 miesięcy! Zmniejszyli doustną dawkę chemii do dawki podtrzymującej, którą należało przyjmować 24 miesięcy. Podczas kolejnej wizyty 16 października 2020 r. wszystkie poprzednie środki zastąpione następującym środkiem:

#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…3rd

Od lutego 2021 r. czuje się dobrze i nadal stosuje środki lecznicze. Jednemu z członków rodziny znowu przyśnił się Swami, mówiący, że całkowicie ja wyleczył i jej włosy szybko odrosną.

Komentarz edytora: To jest dobry przykład leczenia bardzo trudnej dolegliwości przez wibronikę i alopatię działającymi ręka w rękę.

Świadectwo męża pacjentka:  

“CUD MEDYCZNY: Ja I członkowie mojej rodziny jesteśmy zagorzałymi wielbicielami Bhagawana Sathya Sai Baby. Pewnego dnia moja 61-letnia żona, która była zdrowa, nagle straciła przytomność z powodu napadów padaczkowych, trafiła do szpitala na OIT. Lekarze zrobili wiele badan, skanów I stwierdzili, że jest to rak płuca z przerzutami do mózgu, czyli IV stadium raka. Cała rodzina była zdruzgotana, ale modliliśmy się do Swamiego o Jego przewodnictwo.

Ponieważ były to Święta Bożego Narodzenia i Sylwester – wiele lekarzy było na urlopach, nie wiadomo było gdzie skonsultować się? Ale otrzymaliśmy telefon od naszego krewnego, który powiedział o wibronice Sai i skierował do praktyka w Bangalore. To Swami sprowadził nas we właściwy sposób i zaczęliśmy przyjmować wibro lek i wibhuti Swamiego, zgodnie z sugestia praktyka. Zrobiliśmy również medytację, aby zrelaksować umysł i wyleczyć ciało. Moja żona wiele razy podczas medytacji odczuwała wibracje w prawym płucu, dokładnie w miejscu guza. W ciągu tygodnia moja żona miała sen, w którym wyleczyła się ze wszystkich chorób i mówi wszystkim o Wibronice Sai. Czuliśmy to pozytywne nastawienie i z dnia na dzień wzrastało. Wszyscy nasi przyjaciele i członkowie rodziny zaczęli modlić się o szybkie wyzdrowienie mojej żony.

W międzyczasie zaczęto stosować leki alopatyczne, radioterapię i chemioterapię. Zgodnie z sugestią praktyka kontynuowano wibroleczenie razem z innymi lekami. Co więcej, nasz ukochany Swami z całą swoją łaską postawił sobie za cel wysłanie zmaterializowanego wibhuti przez kogoś, nieznaną osobę lub przez kuriera. Po 25 dniach radioterapii i 6 cyklach chemioterapii wykonano badanie PET CT w ramach obserwacji. Lekarzy powiedzieli nam, że guz zmniejszył się, a takoż zasugerowali doustną chemioterapię. Poczuliśmy ulgę, ale skutki uboczne wszystkich leków były dość trudne dla mojej żony. Ale nawet w przypadku skutków ubocznych, zgodnie ze wskazówkami I sugestiami prtaktyka, leczenie Wibroniką służyło mojej żonie jako wzmacniacz odporności.

Niedawno, po odprężeniu blokady, nasz lekarz onkolog zalecił wykonanie kolejnego PET CT, a na koniec, gdy lekarze zobaczyli raport, byli zaskoczeni, widząc wyniki, ponieważ większość guza w mózgu została wyleczona, a guz w płucach skurczył się i stał się nienowotworowy. Zastanawiali się, w jaki sposób pacjentka z rakiem w stadium 4 została wyleczona w ciągu 16 miesięcy? To wszystko dzięki medycynie Wibroniki Sai, wibhuti i szczególnym błogosławieństwo ukochanego Swamiego dla mojej żony.”