Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Covid-19 podczas ciąży 03572...Gabon


Kiedy 33-letnia kobieta w 4 miesiącu ciąży przyszła do praktyka, była blada i całkowicie wyczerpana. Wykazała objawy COVID-19 – duszność i zmęczenie. Nie mogła przejść 10 metrów bez zadyszki. Poprzedniego dnia jej matka została przebadana i trafiła do szpitala. Martwiła się więc, że mieszka z matką i dzieli tę sama sypialnię ona również poszła do szpitala, ale z powodu braku udogodnień została odesłana do domu, więc czuła się bezradna.

24 maja 2020 r. praktyk dał jej następujące środki:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…jedna dawka co godzinę na 6 godzin, potem 6rd i dalej 3rd po polepszeniu.

Ponieważ nie wiadomo, jak ten wirus wpływa na ciążę, jako środek ostrożności, praktyk zrobił jej kombo, aby pomóc w ciąży:  
#2. CC3.1 Heart tonic + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic…3rd 

Dwa dni później 26 maja, pacjentka zgłosiła, że nie czuje się już zmęczona, a zadyszka ustąpiła. Aby być po bezpiecznej stronie, zalecono jej kontynuowanie #1 do końca czerwca i redukcję do 1rd, aż pandemia zniknie z kraju, a #2 do porodu.