Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Trudności w uczeniu się 02090...India


8 stycznia 2017 roku, młoda matka przywiodła swoją 8-letnią córkę na badanie u praktyka. Dziecko było w 3-j klasie i miało historię niezdolności do nauki. To wynikało z faktu, nie nauczyła się porządznie nawet alfabetu. Praktyk przeprowadził rozmowę z obojga, jak z dziewczyną tak i z matką, i przepisał następujący środek:

CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…3rd

Po sześciu tygodniach leczenia matka była bardzo szczęśliwa iz przyjemnością zgłosiła ostatnie oceny od nauczyciela dla dziecka. Według niej, dziewczyna szybko nauczyła się alfabetu i jej zdolność koncentrowania się na studiach znacznie się poprawiła. Praktyk poradził matce kontynuować leczenie przez kolejny rok.

Komentarz edytora: Praktyka dawania różnych leków dla dzieci i studentów była utrzymywana u praktyków Kerali I zyskała popularność dzięki doskonfłyv wynikom.