Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Uszkodzenia klatki piersiowej 11578...India


28 kwietnia 2016 roku babcia przeprowadziła swoją dziewięcioletnią wnuczkę do praktyka, z powodu bólów w klatce piersiowej. Cztery miesiące wcześniej, w szkole, ona była uderzona piłką co spowodowało obrzęk wokół sutka i ból w klatce piersiowej. Nie konsultowana z lekarzem i chciała dostać wibroleczenie.

Jej zastosowano następujące kombo:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...4rd

Po tygodniu obrzęk wokół sutka kompletnie ustąpił, ale 50% początkowego bólu utrzymywało się. W następnym tygodniu dziewczynka kompletnie wyzdrowiała i nie miała bólu. Ją poproszono kontynuować branie remedium 2rd przez dwa tygodnie. Jak tylko pacjentka poprwiła się, środek wycofano.

Komentarz wydawcy:
Skoro ból w klatce piersiowej był spowodowany urazem, to leczenie serca w tym kombo nie stosowano.