Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Choroba Hodgkina 00660...USA


65-letnia kobieta zjawiła się u praktyka Wibroniki, ponieważ zdiagnozowano u niej chorobę Hodgkina i przez dwa lata leczyła się konwencjonalnie. Przepisano jej:

NM6 Uspokojenie + NM59 Ból + NM63 Wzmocnienie + NM110 Essiac + BR2 Cukier we krwi + BR3 Depresja  +  SM5  Wprowadzenie  miłości  i  pokoju  +  SM13  Rak  +  SM24  Gruczoły  +  SM40 Gardło…6TD przez dwa tygodnie, następnie TDS.

W ciągu 2 tygodni pacjentka uspokoiła się. Nadal brała remedia wibroniczne Sai aż do momentu, gdy po czterech miesiącach jej badania krwi były w normie. Od sześciu lat jest wolna od choroby nowotworowej

Komentarz redakcji :
Równoważny Wspólnej Combo zastąpić powyższe jest : Nowotwory CC2.1 - to wszystko .