Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Hodžkinova bolest 00660...USA


65-godišnja gospođa dobila je dijagnozu Hoddžkinove bolesti (Hodgin's Lymphoma) i dvije godine je bila na alopatskim lijekovima. Dobila je slijedeće:
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat…6TD dva tjedna,  a zatim TDS

Za dva tjedna počela se osjećati mirnije. Nastavila je uzimati Sai vibronički lijek četiri mjeseca nakon što se test krvi pokazao normalnim. Zadnjih šest godina simptomi raka se nisu vratili.

Urednik komentar:
Oni koji koriste kutiju, gornju kombinaciju mogu zamijeniti sa: CC2.1 Cancers - all.