Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Uratowanie cukrzycowej nogi od amputacji 02640...India


54-letni pacjent od lat cierpiący na cukrzycę przeszedł amputację pięciu palców prawej stopy. Był hospitalizowany z perspektywą amputacji stopy i nogi aż do kolana. Healer Wibroniki podał mu następujący zestaw w nadziei, że można temu zapobiec:
#1. NM20 Injury (uszkodzenie) + NM25 Shock (szok) + NM32 Vein-Piles (żyły) + SM15 Circulation (krążenie) + SR264 Silicea (dwutlenek krzemu) (200C) + SR293 Gunpowder (proch strzelniczy) + SR298 Lachesis (jad węża) (30C) + SR325 Rescue (ratunek) + SR408 Secale Corn (sporysz) (30C)…TDS

#2. SM17 Diabetes (cukrzyca) + SM39 Tension (napięcie) + SM41 Uplift (wzniesienie)…TDS

Piętnaście dni później lekarz stwierdził, że pacjent ma się o wiele lepiej i amputacja nie jest konieczna, ale może zajdzie potrzeba chirurgii plastycznej. Healer poprosił go, by nadal zażywał remedia. Miesiąc potem pacjent został wypisany ze szpitala. Stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia operacji plastycznej. Z łaską Swamiego ten biedny rikszarz był w stanie nadal pracować i zapewnić byt swojej rodzinie. Całe leczenie zajęło 45 dni.

Jako że healer nie posiadał wówczas jeszcze zestawu kombinacji, używał maszynki do przygotowania remediów. Gdyby healer miał do dyspozycji zestaw 108 kombinacji, mógłby użyć następujących remediów z równym skutkiem:
CC3.7 Circulation(żylaki) + CC21.11 Wounds & Abarasions(zgorzel, ropień, etc.) + CC6.3 Diabetes (cukrzyca) …TDS