Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Zawroty głowy 02895...UK


Healer pisze: Moja ciocia (l.59) w sierpniu  2013 roku zaczęła odczuwać zawroty głowy. Nie zażywała żadnych leków w tym czasie. Na spacerach odczuwała oszołomienie i chwiejność, a przy obracaniu się w łóżku zawroty głowy. Radziła sobie jednak z objawami bez wizyty u lekarza do czasu wyjazdu do Indii 20 listopada. W Indiach zapisano jej leczenie, ale bez efektów. Ponieważ syn chorej wybierał się do Indii 20 stycznia 2014 roku healer podał przez niego następującą kombinację:
CC10.1 Emergencies  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7 Vertigo….QDS

Po jednym dniu zażywania wibracji pacjentka przez telefon przekazała healerowi, że odczuła 80% poprawę. Healer zalecił jej kontynuowanie zażywania leku i po 5 dniach leczenia zawroty głowy całkowicie ustały.
                 W  trakcie powrotu do Wielkiej Brytanii w kwietniu 2014 roku pacjentka miała inny drobny epizod zawrotów. Healer dał jej taką samą kombinację i ponownie objawy ustąpiły po 3 dniach. Healer poprosił o skończenie buteleczki pigułek BD i do 17 listopada 2014 roku pacjentka została uwolniona od objawów. Zawroty głowy więcej nie powracały.