Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Vrtoglavica 02895...UK


Praktičarka piše:Moja tetka (59) je u kolovozu 2013 razvila vrtoglavicu. U to vrijeme nije uzimala lijekove. Osjećala je ošamućenost i nestabilnost pri hodanju, a kad bi se okrenula u krevetu, u glavi bi joj se zavrtjelo. Uprkos tome, uspjela je da se bori sa simptomima a da ne posjeti liječnika prije puta u Indiju 20. studenog. Tu su joj propisali lijekove, ali bez učinka. Kako je njen sin išao za Indiju, praktičarka joj je po njemu 20. siječnja 2014 poslala sljedeći preparat:
CC10.1 Emergencies  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7 Vertigo….QDS

Nakon što je uzimala kombinaciju jedan dan, pacijentkinja je praktičarki na telefon saopćila da se osjeća 80% bolje. Praktičarka joj je savjetovala da nastavi, i nakon 5 dana tretmana, vrtoglavica je potpuno izliječena.

Kad se u travnju 2014vratila u VB, pacijentkinja je imala još jednu, blagu epizodu vrtoglavice. Praktičarka joj je dala istu kombinaciju i ponovo su se simptomi povukli za 3 dana. Praktičarka ju je zamolila da dovrši bočicu s pilulama BD, i od 17. studenog 2014, pacijentkinja je oslobođena simptoma. Vertigo se više nikad nije vratio.