Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Wieloczynnikowy problem 02813...Belgium


 31-letni mężczyzna zgłosił się do healera z powodu alergii dróg oddechowych, którą miał od 15 roku życia. W przypadku, kiedy nie zażywał on leków alergicznych, uniemożliwiała mu ona spanie w nocy. Cierpiał on również na opryszczkę przez ostatnie pięć lat i na krótko przed przyjściem do healera znów pojawiła się. U jego brata niedawno zdiagnozowano nowotwór. Miał on trudną z nim relację z powodu problemów emocjonalnych. To powodowało u niego duże poczucie nieszczęścia i stresu przez wiele lat. Healer podał mu następujące kombinacje:
CC15.1 Tonik umysłowy i emocjonalny + CC17.2 Oczyszczenie + CC21.8 Opryszczka...TDS

Już po pierwszej dawce pacjent poczuł się trochę lepiej i w ciągu kilku dni zniknęły wszystkie symptomy. Kontynuował on branie remediów TDS przez trzy tygodnie, by upewnić się, że nie nastąpi nawrót choroby. Następnie stopniowo redukował dawkę.

Sześć tygodni później pacjent potwierdził, że jego alergia oddechowa zniknęła. Spał on już spokojnie bez konieczności brania leków i rozwiązał wszystkie trudności, które miał w relacji ze swoim bratem. Powiedział healerowi „Teraz po raz pierwszy w życiu mam brata!”.

Healer podjął nietypową decyzję podania CC17.2 zamiast którejś z wibracji na układ oddechowy związanej z alergią oddechową. Ponieważ kombinacja CC17.2 oczyszcza na poziomie fizycznym, emocjonalnym oraz mentalnym, wydaje się, że była ona trafnym wyborem w tej sytuacji. Jest duże prawdopodobieństwo, że wszystkie dolegliwości pacjenta miały związek z jego relacją z bratem, która przysparzała mu dużo problemów i cierpienia przez całe lata. Swami mówi: „Wszelkie choroby zaczynają się od umysłu” i my praktycy wibroniki, powinniśmy zawsze o tym pamiętać.