Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Anty-chemioterapia i rak 02494...Italy


Mamy ważne informacje dla praktyków posiadających maszynkę Sai Ram. Informacje te pochodzą od wymienionego powyżej praktyka, którzy odkryli, że możliwe jest uzyskanie szybszych i lepszych rezultatów w dwóch następujących przypadkach:

Przypadki anty-chemioterapii

W celu usunięcia skutków ubocznych chemioterapii, użyj SR559 Anty-chemioterapia w dwóch następujących potencjach:
SR559 Anty-chemioterapia (60C & 1M)…1 dawka co 10 minut przez 2 godziny, następnie co godzinę, aż do końca dnia. Kolejnego dnia 6TD po czym TDS aż do następnej sesji chemioterapii. Po kolejnej sesji powtórz powyższą procedurę, tzn. rozpocznij od 1 dawki co 10 min .....

Przypadki nowotworów.

Dodaj SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior do normalnej kombinacji na nowotwór: CC2.1 + CC2.3. Korzystne jest również dodanie wibracji na oczyszczenie krwi SR272 Arsen Alb (200C).