Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Wrodzona wada serca 02640...India


6-miesięczną dziewczynkę z wrodzoną wadą serca przyniesiono do healera Wibroniki. Po zbadaniu jej, healer, z zawodu również lekarz medycyny konwencjonalnej, potwierdził, że dziecko ma szmery w sercu. Dziecko powinno być hospitalizowane, ale rodzice nie mogli sobie pozwolić na wysokie koszty operacji, więc healer zalecił na początek:
CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC12.2 Children tonic

Kombinacje zostały zrobione na wodzie i zalecone dziecku cztery razy dziennie przez pierwszych kilka tygodni. Potem matka otrzymała kombinacje w kulkach i miała rozpuszczać dwie kuleczki w wodzie i podawać dziecku TDS. Tę kurację prowadzono przez półtora roku.

Pediatra kardiolog, który badał już dwuletnią wtedy dziewczynkę ze zdziwieniem zobaczył, że badanie echa serca i inne badania wykazały całkowity brak wrodzonej wady serca. Z łaską Swamiego dziecko jest teraz całkowicie zdrowe i nie musi przechodzić operacji.