Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Powtarzające się poronienia 02763...India


Ten healer miał pacjentkę, która miała za sobą cztery poronienia. Podał jej CC8.1 Female tonic (tonik dla kobiet) + CC8.2 Pregnancy (tonik na ciąŜę) od początku następnej ciąŜy. Pacjentka brała tę kombinację przez całą ciąŜę i szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko