Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Czyraki na pośladkach 11210...India


50-letni mężczyzna cierpiał na silne bóle spowodowane czyrakami na pośladkach. Czyraki pojawiały się jeden po drugim, nabrzmiewały ropą, a następnie pękały, pozostawiając  kolejne uszkodzenia. Dwa razy zdarzyło się, że czyraki musiały być usuwane chirurgicznie. Ostatecznie podano pacjentowi następujące leki:
#1.  CC12.1 Adult tonic + CC21.2 Skin infections...TDS

Po miesiącu nastąpiła poprawa o 20%. Liczba wrzodów zmniejszyła się, natomiast pozostałe przysparzały pacjentowi znacznego bólu. Kombinacja została zmieniona na następującą:
#2  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS

W przeciągu 2 miesięcy nastąpiła 50% poprawa. Powyższa kombinacja była zażywana przez pacjenta przez 6 miesięcy, aż stopniowo zniknęły wszystkie wrzody, a pacjent mógł siedzieć i pracować komfortowo. Dawka została zredukowana do OD, a po jakimś czasie do 2TW, tak aby zapobiec nawrotowi.

Komentarz redakcji
Czyraki są sygnałem stanu zapalnego w organizmie, więc można by podać również 17.2 Oczyszczanie, jak też sprawdzić dietę pacjenta oraz czy w swoim najbliższym otoczeniu nie jest on narażony na wdychanie jakieś trucizny, która mogłaby wywołać chorobę.