Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Cukrzyca, nadciśnienie i depresja 10001...India


W maju 2008 r. 52-letnia pacjentka, która była daleką rodziną healera, przyszła w celu uzyskania pomocy w leczeniu cukrzycy oraz wysokiego ciśnienia. Cukrzycę zdiagnozowano u kobiety 10 lat temu i obecnie była zależna od insuliny. Dziennie brała 15 jednostek przed lunchem oraz 10 jednostek przed obiadem. Poziom cukru we krwi wynosił 150 mg/dL. Pacjentka dodatkowo od 3 lat zażywała lek alopatyczny na wysokie ciśnienie i lek na “ogólne zmęczenie”. Dodatkowo kobieta zwierzyła się, że przez ostatnie kilka miesięcy cierpi na stany depresyjne (niepokój, apatia i niska samoocena). Nie zażywała żadnych leków na te dolegliwości.

Pacjentka otrzymała następujące leki:
#1. CC6.3 Diabetes…OD pół godziny po lunchu.

#2. CC3.3 High BP  +  CC12.1 Adult tonic +  CC15.1 Mental & Emotional tonic ...TDS

Stosując wibronikę pacjentka wykazywała powolne polepszenie dotyczące cukrzycy. Możliwa stała się redukcja dawki aplikowanej insuliny, średnio o 2 jednostki co 15 dni. Po roku lekarz zaprzestał przypisywania insuliny podawanej dożylnie. W zamian zalecił kurację doustną, która utrzymywała u pacjentki prawidłowy poziom cukru we krwi.

Ciśnienie również wróciło do normy po miesiącu stosowania leku wibronicznego, dlatego lekarz kobiety zaczął stopniowo zmniejszać dawki leków. Pacjentka  poinformowała healera, że zniknęły jej objawy depresji. Zaczęła czuć się świeżo i była pełna energii.

Po miesiącu od rozpoczęcia kuracji wibronicznej pojawiły się u pacjentki bóle pleców. Był to objaw, na który cierpiała kilka lat wcześniej, a obecnie nastąpił nawrót.

Podano następujące leki:
#3. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.5 Spine...TDS

Po miesiącu, pacjentka poinformowała o całkowitym ustąpieniu bólu pleców, więc dawka leków wibronicznych została zredukowana do BD.

Po roku pacjentka zażywała następujące leki:
#1. jak wyżej oraz

 #4. CC3.3 High Blood Pressure + 12.1 Adult tonic...TDS

Leczenie było kontynuowane przez kolejny rok, a następnie pacjentka zaprzestała brania leków wibronicznych.

Podsumowując - kobieta była w stanie zmniejszyć leki alopatyczne na cukrzyce o 80% oraz wyeliminować leki na wysokie ciśnienie. Doświadczyła również całkowitego wyleczenia z depresji oraz bólu pleców. Jej lekarz zgodził się, że jej wyleczenie nastąpiło wyłącznie dzięki wibronice