Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Układ oddechowy, zatoki i infekcja gardła 01176...Bosnia


 Kobieta 75 - letnia zgłosiła się z prośbą o pomoc w leczeniu ostrego bólu gardła, kaszlu z plwociną i zapalenia zatok. Objawy te trwały od kilku dni. Zalecono:
#1. NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…TDS

#2. SM21 Sinus + SM26 Immunity + SM31 Lung & Chest + SM35 Infection + SM40 Throat…TDS

Po tygodniu stwierdzono tylko 20% poprawę. Z tego względu healer zapytał, czy występowały jakieś wcześniejsze choroby. Kobieta powiedziała, że w wieku 15 lat miała świerzb, następnie przez ostatnie 40 lat częste okresy zapalenia oskrzeli i dodatkowo 20 lat temu wystąpiły problemy w zatokach. W tym okresie lekarze alopaci stosowali wiele różnego rodzaju antybiotyków, które wywoływały reakcję uczuleniową i dlatego kobieta zgłosiła się healera.

Wcześniejsze kombinacje nie za wiele pomogły pacjentce w jej problemach związanych ze skórą, których przyczyna prawdopodobnie tkwiła w przebytym przed laty świerzbie (choroba skóry), dlatego zastosowano nozod łuszczycy:
SR250 Psorinum 10M, 1M, 200C, 30C i 6C… nozod podawano co godzinę zmniejszając potencję, czyli co godzinę jedną dawkę w wymienionych potencjach.   

Pogorszenie zaczęło się dzień później, ale po kolejnych dwóch dniach kobieta poczuła się znacznie lepiej. Trzy dni później zastosowano:
SR294 Hepar Sulph 10M, 1M, 200C, 30C i 6C jedna dawka w malejącej potencji jak wyżej. Po dwóch kolejnych dniach pacjentce podano:

 SR318 Thuja 10M, 1M, 200C, 30C i 6C dawkowanie jak powyżej.    

Po pięciu dniach kobieta poczuła się znacznie lepiej, prawie nie było kaszlu, gardło nie bolało, zatoki nie były zablokowane i plwocina z płuc szybko zmalała. W następnym tygodniu pacjentka określiła swoją poprawę zdrowia na ponad 90%.