Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Zespół cieśni nadgarstka 11476...India


Kobieta 46-letnia cierpiała na zespół cieśni nadgarstka wskutek nadmiernego korzystania z komputera. W ciągu ostatnich 4 miesięcy odczuwała ból w nadgarstku i palcach. Ból w nadgarstku był tak mocny, że miała trudności z wykonaniem najprostszych czynności. Ponieważ kobieta miała też cukrzycę zastosowano następującą kombinację:
CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS

Pacjentka przyjmowała powyższą kombinację od 3 do 4 tygodni i w tym czasie choroba stopniowo łagodniała, aż ból ustąpił całkowicie. Pomimo że dalej pracuje na komputerze, to ból nie powraca.