Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Boskie słowa Mistrza Healera

Obj 12 Sprawa 2
March / April 2021


“Adhyathmiczny [osobisty] żal jest powodowany przez ludzkie ciało, siedlisko niezliczonych mikrobów i innych istot pasożytniczych. Nikt nie może uwolnić się od tych wywołujących choroby przyczyn. Ale można pokonać ten żal, rozwijając współczucie do wszystkich istot i myśli, które rozwijają się dzięki Miłości i szerzą miłość. Choroba, zarówno fizyczna, jak I psychiczna, jest reakcją organizmu na trucizny umysłu. Sam nieskażony umysł może zapewnić ciągle zdrowie. Vice wywołuje choroby. Złe myśli i nawyki, złe towarzystwo i złe jedzenie to żyzne podłoże, na którym rozwija się choroba. Arogia (dobre zdrowię) i Ananda (błogość) idą w parze.”

..Sathya Sai Baba, Discourse on “The three sorrows”  13 July 1980                                                         http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf

   

“Świadcząc służbę, staraj się robić to dla zadowolenia swojego sumienia, a nie dla wywarcia wrażenia na innych. Traktuj służbę jako ofertę dla Boskości, rób to dostkonale. Pamiętaj, że Bóg obserwuje każde Twoje działanie. Bądź własnym stróżem, który dokladnie przygląda się temu, co robisz. Kiedy robisz wszystko, aby zadowolić sumienie jesteś na dobrej drodze do samorealizacji.”

... Sathya Sai Baba, Discourse on “Spiritual significance of loving service” 21 November 1995               http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf