Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Bipolarni poremećaj 03572...Gabon


Žena (42), diplomirana umjetnica, vješta u slikanju i grnčariji, običavala je pomagati majci u njezinoj apoteci, ali je proteklih deset godina živjela u žalosnom stanju većinu vremena provodeći zaključana u svojoj sobi. Nosila je otrcanu odjeću i često bi se vukla ulicama. Nije ni s kim razgovarala niti bi prihvatala bilo šta od bilo koga osim od majke. Ako bi je neko pritiskao da nešto uradi, makar samo da nešto pojede, postajala bi nervozna, agresivna, čak i nasilna. Njeno stanje je dijagnosticirano kao bipolarni poremećaj. Majka, uspješna apotekarka, dala je sve od sebe kako bi joj pružila odgovarajući medicinski tretman, ali bez uspjeha. Kako je žena odbijala da uzme bilo kakav lijek, majka je izgubila svaku nadu da bi njena ćerka ikad mogla ozdraviti.

Dana 11. decembra 2018. majka je vrlo uznemirena posjetila praktičara. Govoreći o problemu svoje kćeri, kazala je kako je ona vrlo osjetljiva te kako ju je opetovana neuzvraćena ljubav dovela u duboko depresivno i manično stanje. Praktičar je bio siguran da joj vibrionika može pomoći, ali nije znao kako da joj dâ lijek.

Nakon što se pomolio Swamiju, dao joj je:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing...TDS u vodi, da se pršće po stazi i ogradi stepeništa koje vodi ka njenoj sobi.

Majka nije ćerki dala lijek u usta niti ga je prskala bojeći se da bi je to moglo uznemiriti. Umjesto toga, obmotala je njenu noviju sliku oko bočice s lijekom, ponudila je Bogu s molitvom iz dubine srca te postavila u trpezariji na sigurno. U roku od sedam dana, ugodno se iznenadila kad joj je ćerka lagano prišla da razgovara s njom i sa zadovoljstvom pojela pravi obrok. Također je sjela s majkom u dnevni boravak da gleda televiziju i počela da jede skupa s obitelji. Ove postepene promjene u ponašanju koje su se javile za manje od mjesec dana, i to bez da je zapravo uzela lijek, majci su bile nevjerovatne. Sačekala je još četiri mjeseca kako bi se uvjerila da promjene nisu privremene kako bi vijesti podijelila s praktičarom.

10. maja 2019. posjetila je praktičara kako bi ga izvijestila da je od februara 2019. njena kćerka postala potpuno mirna i normalna u ophođenju s ljudima u blizini. Više nije nosila otrcanu odjeću niti se zaključavala u sobu te je u sočavanju sa životnim situacijama počela ispoljavati samopouzdanje.

Majka je bila sretna i zahvalna te kazala kako to može biti samo beskrajna Božija milost da neko tretira njezinu kćer a da je nije vidio niti da bilo šta očekuje zauzvrat. Praktičar je također bio sretan jer se uvjerio u beskrajni potencijal liječenja vibrionikom. Od avgusta 2019. pacijentica se i dalje osjeća dobro, bez povrata simptoma. Počela je ponovo pomagati majci kao 10 godina ranije te se nastavila baviti umjetničkim aktivnostima. Njena fotografija je i dalje obavijena oko bočice s lijekom.

Majčino svjedočenje: “Da, kažem da je moja ćerka blizanka (42) počela patiti od depresije prije 10 godina. Činilo se da liječenje neurolepticima samo pogoršava verbalnu agresiju i upropaštavanje kuhinjske opreme, televizije i odjeće, tako da sam namjerno prestala s tim. Agresija se povukla, ali se ona zaključala u svoju sobu. Boravila bi tamo i do dva ili tri mjeseca, da ne kontaktira ni s kim od nas. Jedina poruka koju smo imali bila bi obnavljanje hrane koju smo ostavljali na stepeništu. Neko mi je prije šest mjeseci rekao za vibrioniku. Odlučila sam da pokušam odmah. Poteškoća se sastojala u tome da joj nisam mogla dati lijek u usta. Stoga sam nadošla na ideju da bočicu s globulama umotam u jednu od njeznih novijih fotografija i to stavim u trpezarijski namještaj kako u energetskom smislu ne bi bilo udaljenosti te kako bi lijek mogao djelovati direktno na mozak.

Nakon 5 ili 6 dana, s velikom radošću sam ugledala kako moja kćerka silazi iz sobe i ide prema meni. Pitala me kako se osjećam. Privukla je stolicu, sjela i pogledala film. Zatim je sa mnom podijelila obrok. Od tog dana silazi k nama svaki dan. Počela je prati suđe, čak i kuhati. Tvrdim da je takvo poboljšanje nakon sedam godina izolacije spektakularno. Namjeravam nastaviti energetski tretman vibrionikom. Mnogo sam vam zahvalna na postojanju ovog metoda.”