Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Zaćma 02095...USA


Duke był 12-letnim psem, u którego zdiagnozowano zaćmę. Healer podał mu następującą kombinację:
NM47 Zestaw na kataraktę + NM48 Zestaw witamin na oczy + NM68 Zestaw na kataraktę-B…BD.

Weterynarz psa nie był poinformowany o terapii wibronicznej i przy następnych wizytach był on w szoku nie wierząc, że notatki, które zrobił wcześniej, dotyczyły tego samego psa. Badał podczas tych wizyt ponownie oczy Duka kilka razy. Zaćma zazwyczaj postępuje stopniowo pogarszając wzrok, natomiast w przypadku Duka nastąpiło polepszenie jego widzenia. Jego oczy nie miały charakterystycznej powłoki mlecznej i zaćma zaczęła się cofać.

Uwaga: Odpowiadająca kombinacja z zestawu 108 kombinacji to CC7.2 Katarakta