Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Cukrzyca i krążenie 02802...UK


Healer pisze: 60-letni sannjasin z Indii zwiedzający Wielką Brytanię cierpiał od dwóch miesięcy na ostre pieczenie z uczuciem szczypania i kłucia wokół żeber i ramion. Miał też cukrzycę typu 2, która była dobrze kontrolowana przez Metforminę. Jej powikłaniem była neuropatia cukrzycowa, na którą nie ma odpowiedniego leczenia. Mężczyzna często podróżował po świecie i dobrze kontrolował swoją dietę.

Pacjenta zbadano po raz pierwszy w czerwcu 2013 roku i zastosowano następującą kombinację:
#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes + CC18.5 Neuralgia….TDS

Po 2 dniach symptomy zmalały o 90%, a po kilku tygodniach ustąpiły całkowicie. 12 października 2014 roku dostałem telefon z Indii w sprawie powyższej kombinacji.            

Pacjent był uszczęśliwiony szybkimi postępami w leczeniu i błogosławił mnie za pomoc.

Faktyczne to wszystko jest łaską Swamiego!