Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Chroniczne krwawienia z nosa, łupież 02799...UK


Zdrowy, aktywny, kochający sport 11-letni chłopiec, chętnie rozwijał swoje zamiłowanie do gry w piłkę nożną, jednak  krwawienia z nosa w znacznym stopniu przeszkadzały mu w tym. Jak tylko zaczynał biegać, jego nos zaczynał krwawić. Na krwawienia z nosa cierpiał od kiedy skończył trzy lata, co najmniej 3 razy na 3 tydzień w nocy i kiedy tylko był aktywny. Rodzina starała się jak mogła, ale chłopiec był bardzo smutny i zły na siebie, gdyż nie był w stanie grać. Lekarz dziecka nie zaproponował żadnego leczenia, mówiąc, że wyrośnie z tego. Chłopiec miał też łupież.            .

27 października pacjentowi zalecono:         

Na krwawienie z nosa:
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR219 Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383 Cuprum Met…QDS

Na ukryte zapalenie, Cortisone combo:
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS

Na łupież:
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic +  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS

Po tygodniu chłopiec przybiegł,  aby powiedzieć, że krwawienia z nosa całkowicie ustąpiły. Pacjent utrzymywał przyjmowanie kombinacji  #1 + #2 + #3 do 16 grudnia 2014 roku. Obecnie jest szczęśliwy, bo nawet uprawiając sport nigdy więcej nie miał krwawienia z nosa (relacja ta dotyczy okresu do połowy stycznia  2015 roku). Łupież też w pełni ustąpił.       .