Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Szkarlatyna 02680...Japan


18-miesięczny chłopiec miał wysoką gorączkę przez tydzień, nic nie jadł ani nie pił, nawet wody i wymiotował wszystko oprócz mleka matki. Ciągle płakał i nie mógł spać. Miał wysypkę na całym ciele, nawet w ustach. Miał również biegunkę. Objawy te zostały zdiagnozowane jako szkarlatyna, a jego matka nie chciała mu podawać żadnego zwykłego lekarstwa. Podano następujące leki wibroniczne:
NM2 Blood + NM18 General Fever + NM26 Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 Immunity + SM41 Uplift + SR316 Streptococcus… co 10 minut przez 3 godziny, potem 6TD and TDS w miarę, jak kondycja miała się polepszać.

Po pierwszej dawce chłopiec zaczął pić wodę i przestał wymiotować. W ciągu jednego dnia jego kondycja znacznie się poprawiła i w trzy dni temperatura spadła do normalnej. Ale 8 dni później spuchły mu bardzo ręce, stopy i twarz, więc dodano następujące kombinacje:
NM21 KBS + OM15 Kidneys

Po pięciu dniach dziecko zaczęło znów chodzić (nie chodziło przez 10 dni) i normalnie jeść. Po 3 tygodniach wszystkie symptomy ustąpiły i chociaż stracił dużo na wadze, jego zdrowie jest teraz doskonałe, a skóra nawet bardziej czysta niż przed chorobą.

W tym skutecznym leczeniu użyto urządzenia Vibrionics Healing Potentiser, ale gdyby był dostępny zestaw 108 kombinacji, równie skuteczne byłyby kombinacje CC9.4 Chidren's diseases+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic.