Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Leczeniepacjentkiznowotworemwątroby


U67-letniej kobietyzdiagnozowano  nowotwór wątrobyzlicznymi komplikacjami,  takimijakpłyn  wjamie brzusznej. Musianojejregularnieściągaćtenpłyn. Pozatymmiałaspuchniętestawykolanoweipowiększony pęcherzykŜółciowy. MiałarównieŜcukrzycęiwysokieciśnienie,cierpiałanazaparciaibezsenność. Lekarze powiedzielijej, Ŝezostałojej3 miesiąceŜycia. Otrzymałanastępującekombinacjewibracji:
CC2.1 Cancer(nowotwór) + CC2.2 Cancer pain(bólerakowe) + CC2.3 Tumours & growths(guzyinarośla) + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic(toniknawątrobęipęcherzykŜółciowy) + CC6.3 Diabetes(cukrzyca) + CC12.1 Adult tonic(tonikdladorosłych) + CC19.3  Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack(astmanagłyprzypadek) + CC20.3 Arthritis(artretyzm) + CC20.6 Osteoporosis(osteoporoza)

WciągutygodniazaŜywaniapowyŜszychwibracji, zaprzestałazaŜywanialekówkonwencjonalnych.Dziewięć miesięcypóźniejjejzdrowiepolepszyłosię, wylewypłucneustąpiły,ajejpoziom cukruspadłdonormy. Kiedyś przykutado łóŜkakobieta, teraz byławstaniewykonywaćswojecodzienneobowiązki. Pomimotego,Ŝelekarze dawalijej tylko 3 miesiąceŜycia,cieszyłasięaktywnymŜyciem jeszczeprzezi drugim czynnikiem jest jego dobra znajomość homeopatii.