Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Ostrogi piętowe i choroba układu krążenia nóg 12051...India


Pacjent 86-letni poszukiwał pomocy w leczeniu kilku schorzeń 1) bólu pięt i pleców trwających od kilku lat, 2) ostróg piętowych na obu nogach, 3) choroby układu krążenia (blokada naczyń krwionośnych w nogach) z utrudnionym przepływem krwi w nogach, powodującym u niego ostry ból i czyniącym go niezdolnym do chodzenia. Wcześniej mężczyzna próbował stosować homeopatię, akupunkturę i wiele innych zabiegów, ale nie przyniosło to ulgi. W sierpniu 2013 r. zastosowano:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…TDS

Po 8 miesiącach leczenia nastąpiła 100% redukcja bólu w lewej nodze i pięcie. Ostroga na tej pięcie całkowicie zniknęła. Stan prawej pięty znacznie poprawił się, ale ponieważ problemy w prawej nodze i pięcie nie ustąpiły w pełni, pacjent zdecydował się kontynuować terapię wibroniką.  Jego zaufanie do metody wzmocniło się dzięki sukcesowi w leczeniu lewej nogi.                

Pacjent wdzięczny jest Swamiemu za wielką ulgę jaką przyniosło leczenie oraz za niezwykłe doznania, których doświadczył podczas leczenia.  

Komentarz redakcji:
Ponieważ blokada może być efektem stwardnienia tętnic, można dodać CC3.5 Arteriosclerosis