Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Białaczka i powrót do zdrowia po przeszczepie szpiku kostnegoy 12051...India


19 września 2013 r. pomocy w leczeniu potrzebowała 4-letnia dziewczynka cierpiąca na białaczkę. Diagnozę postawiono dwa lata wcześniej i dziewczynka zakończyła chemioterapię w jednym ze szpitali w Bangalore, ale po czterech miesiącach od powrotu do domu doznała nawrotu choroby i była zakwalifikowana do dalszego leczenia. Została przyjęta do innego centrum leczenia raka w Bangalore, gdzie jej ojciec pracował w kantynie. Tam lekarze przeprowadzili odpowiedni przeszczep szpiku kostnego z użyciem szpiku ojca. W czasie leczenia po operacji w szpitalu zastosowano:
#1. CC2.1 Cancers – all + CC3.1 Heart tonic...TDS

Po 10 dniach wystąpiła biegunka, dlatego zmniejszono dawkę do OD. Badanie stolca i inne próby były w normie, ale dziewczynka była bardzo słaba i otępiała, a biegunka trwała dalej. Po następnych 10 dniach dla zwiększenia jej odporności i kontrolowania biegunki leczenie zmieniono na:
#2. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS (6TD w razie potrzeby)

Trzy dni później dziewczynka czuła się na tyle dobrze, aby uzyskać wypis. Dwa tygodnie po powrocie do domu jej matka zgłosiła, że córka odzyskała zdrowie praktycznie w 100%; w czasie ostatniej kontroli lekarze byli zdziwieni i ucieszeni szybkim powrotem dziewczynki do zdrowia.

Rodzice, którzy wcześniej rozpaczali nad przyszłością córki, zdecydowanie czuli, że to wibronika w tak krótkim czasie umożliwiła cudowne uzdrowienie ich córki i powrót do normalności. Byli bardzo szczęśliwi i zdecydowali się na kontynuowanie leczenia ich córki wibroniką.