Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Epilepsja 01626...Greece


Kobieta 40-letnia szukała pomocy w leczeniu padaczki. Objawy choroby pojawiły się, gdy miała 14 lat po tym, jak przeżyła szok po rozwodzie rodziców. Zastosowano:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC18.3 Epilepsy…TDS

Po sześciu miesiącach od rozpoczęcia leczenia pacjentka nie doświadczała więcej ataków epilepsji. Jej nastrój polepszył się, miała więcej energii i była teraz zdolna planować przyszłość. Jej leczenie jest w toku. Od kwietnia 2014 r. kobieta planuje przedłużyć leczenie za pomocą wibroniki na czas nieokreślony