Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) 10940...India


33-letnia kobieta z zawodu nauczycielka, zgłosiła się do healera skarżąc się na bolesne skurcze i sztywność mięśni prawej łydki przez ostatnie trzy miesiące. Miała ból podczas stania, chodzenia lub siedzenia. Jej praca wymagała długich godzin stania, co pogarszało jej stan. Skonsultowała się z ortopedą, który zdiagnozował to jako ZŻG po badaniu fizykalnym i przepisał leki. Pacjentka nie brała ich i zamiast tego zdecydowała się na wibronikę. 28 października 2015 r. otrzymała:      

CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3rd 

Pacjentka wykonywała również ćwiczenia sugerowane przez lekarza. 9 listopada nastąpiła 60% poprawa skurczów i sztywności, a dawka została zmniejszona do 2rd. 2 grudnia miała 95% poprawę w bólu i sztywności, a dawka została zmniejszona do 1rd. Pod koniec grudnia czuła się dobrze i lekarstwo zostało zatrzymane. Cieszyła się, że mogła stać przez długie godziny, siedzieć lub chodzić bez żadnego dyskomfortu. Według stanu na czerwiec 2022 r. nie doszło do nawrotu. 

Uwaga wydawcy: Idealnie dawkowanie 3rd należy kontynuować do 100% wyzdrowienia pacjenta.