Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Ogłoszenia

Obj 14 Sprawa 2
Marz / Kwiel 2023


Nadchodzące warsztaty*

*Warsztaty tylko dla osób, które przeszły proces rekrutacji i e-kurs.

**Możliwe zmiany