Sai Vibrionics Newsletter

" Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Ogłoszenia

Obj 12 Sprawa 2
March / April 2021


Nadchodzące warsztaty*

*Wszystkie warsztaty AVP i SVP są przeznaczone tylko dla tych którzy przeszli proces rekrutacji i e-kurs. Seminaria przypominające dla obecnych praktyków.  

**Możliwe zmiany.