Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Nesanica 00814...Croatia


Žena (65), koju je praktičarka dugo poznavala, zatražila je pomoć za nesanicu. Preko godinu dana je spavala manje od dva sata noću. Činila se nesretnom, nervoznom i nemirnom što je bilo neobično jer je vodila vrlo zdrav način života; nije imala volju za životom. 10. septembra 2019. je dobila:

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
#2. CC15.6 Sleep disorders…pola sata prije spavanja

Prije nego što je te večeri otišla na spavanje uzela je tri doze #2 u razmaku od 10 minuta i spavala 8 sati u komadu. Sljedeće noći nije mogla zaspati uopšte. Treće noći je zaspala na kauču gledajući televiziju, a da nije ni uzela lijek. Nakon samo dva dana, njen ritam spavanja se vratio u normalu! Prilikom sljedeće posjete, dvije sedmice kasnije, izgledala je bolje, iako je i dalje bila nervozna. Mogla je pomalo razgovarati o svom stresu, ali nije bila u stanju da govori o tome šta ga je prouzrokovalo. Praktičarka je zaključila da je mentalno bila oko 60% bolje. Nakon prva dva dana nije više uzimala #2, ali je svake noći dobro spavala. Rečeno joj je da nastavi uzimati #1 i da ponovo počne uzimati #2. Nakon još mjesec dana, 20. oktobra, mentalno se osjećala 80% bolje, tako da je #1 smanjen na BD. Kada su se ponovo srele, 19. decembra 2019, gospođa je izgledala posve normalno i mogla je razgovarati o uzroku svog stresa (porodični problem), tako da je doziranje #1 smanjeno na OD. Vratila joj se 'volja za životom', a tako i njene stare ambicije, tako da je u dobi od 65 godina otvorila novu apoteku. I #1 i #2 su prekinuti 1.  marta 2020. Prema informacijama iz jula 2020, gospođa se i dalje osjeća vrlo dobro.